Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜε ρώτησ΄ένας φίλος : ποια μέθοδος
οδηγεί στη λύτρωση του κόσμου?

Ο κόσμος αρχίζει από μας
όπως οι ακτίνες απ' τον ήλιο
σ' αυτό το κορμί της ψυχής
που αισθάνεται, λογίζεται και δρα
τελειώνει και αρχίζει ο κόσμος
χαρά στη μεγάλη στιγμή
το άνθος τραγουδά στον άνεμο
μεγαλείο αφθονίας λιτό σιωπηλό
υπερευαίσθητος δημιουργός κι έκλυση ενέργειας αθόρυβης
βέβαιο στη ρίζα του Θεού που δεν ζητάει.